Friday, November 26, 2010

Motivasi dan harapan Perkahwinan

Berkahwin adalah Ibadah


Akad nikah adalah sunnah Rasulullah dan dikira sebagai ibadah dan mendapat pahala. Mencarikan nafkah untuk anak isteri adalah ibadah, melakukan persetubuhan juga ibadah dan mendapat pahala. Jika berlaku sedikit pertengkaran atau perselisihan dalam keluarga, hendaklah ditempuh dengan sabar. Bersabar ketika itu juga mendapat pahala. Janganlah diikutkan perasaan hati dan marah, nescaya akan hancurlah kebahagiaan rumah tangga dan akan berlakulah perceraian.

Motivasi dan harapan Perkahwinan
Walaupun jodoh ditangan Tuhan, pelbagai factor memainkan peranan yang penting untuk mendekatkan seseorang lelaki kepada seseorang wanita dan sebaliknya. Faktor-faktor inilah yang memulakan perhubungan mesra dan seterusnya mematrikan perhubungan itu dengan perkahwinan. Disamping itu terdapat juga beberapa jenis motivasi yang mendorong seseorang itu untuk berkahwin. Kebanyakan motivasi ini disedari oleh individu yang berkenaan. Walaupun begitu masih terdapat beberapa jenis motivasi yang tidak disedari.

Motivasi Perkahwinan
Perkahwinan mengesah, mengiktirafkan dan menghalalkan perhubungan seksual. Disamping itu, perkahwinan juga mempertanggungjawabkan peranan lelaki dan wanita dalam perhubungan seksual ini. Motivasi ini ada kaitan kewujudan estrus yang berterusan di kalangan manusia. Oleh yang demikian perhubungan seksual ini memerlukan kebenaran sah dari institusi sosial berkaitan.

Perkahwinan membolehkan individu lelaki dan wanita membahagikan tugas dan peranan dalam proses penjagaan, pengawalan dan pembelaan. Semua individu tidak kira lelaki ataupun wanita berkeinginan untuk memainkan peranan ini. Dalam konteks perkahwinan, semua ini dapat dilakukan.

Perkahwinan memberi perlindungan kepada wanita yang sedang hamil. Perlindungan ini dengan sendiri menjamin keselesaan dan kesejahteraan kelahiran anak. Pada masa yang sama keselamatan anak dapat dikawal. Keselamatan anak adalah penting kerana proses pembesaran anak memakan masa yang panjang.
Manusia adalah makhluk sosial. Satu aspek utama kesosialan manusia adalah pergaulan yang bebas dan sah. Pada masa yang sama, peraturan pergulan dapat juga diwujudkan. Lagipun dalam konteks perkahwinan dan kekeluargaan pembelajaran sosial dapat dilakukan.

Perkahwinan sama ada disedari ataupun tidak memberi jaminan ekonomi untuk seseorang. Ini bermakna individu yang berkahwin berharap bahawa perkahwinannya ini dapat meningkatkan tahap ekonomi. Bukan sahaja tahap ekonomi dapat dipertngkatkan, tahap sosial juga dapat dinaikkan dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Status sosial in pula berkaitan dengan peranan masyarakat yang memberi pengiktirafan yang tinggi kepada pasangan yang berkahwin jika dibandingkan dengan mereka yang terus hidup membujang. Lagipun mereka yang sudah berkahwin dapat perlindungan undang-undang dalam pemberian hak, kuasa dan harta.

Asas Perkahwinan
Perkahwinan dengan orang yang dipilih atau dicintai menghasilkan produktiviti yang lebih jika dibandingkan dengan keadaan membujang. Pada masa yang sama, perkahwinan juga memberikan kebahagiaan dan keseronokan yang lebih kepada individu berkenaan. Di samping itu, perkahwinan membolehkan individu berkaitan mengecapi nikmat yang diidam-idamkan.

Perkahwinan dapat melepaskan individu dari terus mengalami kenerakaan hidup. Dengan pasangan yang berkebolehan memberi kasih sayang, kemesraan dan timbang rasa individu berkenaan dapat mengecapi kebahagiaan dan keseronokan hidup. Walaupun begitu kadangkala perkahwinan melanjutkan penderitaan yang dirasa.

Memenuhi janji hasilan dari perhubungan cinta mesra mencenderungkan individu untuk berkahwin. Malah perkahwinan dianggap sebagai kemuncak atau mercu perhubungan cinta mesra ini. Walaupun erti dan pengalaman cinta itu sendiri begitu cetek dan berbeza sekali. Tetapi yang pastinya ialah perkahwinan itu dianggap sebagai penyatuan dua hati dan jiwa yang bercinta. Ini tidak bererti bahawa semua cinta diakhiri denggan perkahwinan dan semua perkahwinan direstui oleh cinta.

Perkahwinan membolehkan pasangan suami isteri berkongsi membuat keputusan dalam menentukan arus tujuan hidup mereka. Fantasi perkongsian ini mungkin tidak tercapai apabila berhadapan dengan realiti bahawa salah seorang dari mereka adalah lebih dominan dari yang lainnya. Walaupun mereka berhadapan dangan realiti ini, mereka masih meneruskan angan-angan untuk terus hidup mati bersama.

Menghindarkan diri dari ejekan dan tohmahan masyarakat mendesak seseorang itu membuat keputusan terburu-buru untuk berkahwin. Malah kebanyakan perkahwinan adalah hasilan dari desakan sosial ini, terutama sekali bagi mereka yang sudah lanjut usia. Bagi wanita, status andartu begitu menghina manakala bujang terlajak dan pondan begitu mengecilkan bagi teruna. Oleh yang demikian, kedua-duanya membuat keputusan untuk berkahwin walaupun mereka masih belum matang dan bersedia untuk berbuat demikian.

Sebab Perkahwinan
Cinta dan percintaan merupakan sebab pertama dan utama untuk berkahwin. Malah perkahwinan tanpa cinta dianggap satu penyeksaan dan kegersangan dalam hidup. Walaupun begitu ramai yang kurang memahami konsep cinta ini. Yang perlu diingati ialah bahawa cinta itu bukanlah satu perasaan, tetapi aktiviti mental yang berkaitan dengan penterjemahan segala peristiwa yang berlaku dalam alam dan suasana percintaan. Ini bermakna fikiran dan pengalaman berperanan dalam menentukan pernyataan cinta itu.

Ketakutan atau kebimbangan membujang terus menggalakkan individu untuk berfikir secara serius mengenai perkahwinan. Kebimbangan ini ada kaitannya dengan kerisauan keseorangan dan kesunyian dihari tua kelak. Lagipun kemungkinan terbiar tanpa penjagaan dihari tua meningkatkan lagi perasaan bimbang dan takut ini.
Jangkaan timbal balik dalam memberi dan menerima kepuasan menghasilkan perkahwinan yang diidamkan itu terutama sekali dari aspek perhubungan sosial. Memang terdapat satu harapan bahawa kepuasan seksual itu dua hala. Malangnya kadangkala kepuasan itu hanya dinikmati oleh seorang sahaja, manakala yang seorang lagi sentiasa dalam kepanasaran.

Mengandung sebelum bernikah memaksa pasangan lelaki atau wanita terpaksa untuk berkahwin. Motifnya mungkin ingin mengatasi perasaan malu ataupun untuk menyelamatkan maruah keluarga.  Adakalanya perkahwinan yang terdesak ini merupakan satu jalan keluar bagi perhubungan cinta yang tidak direstui keluarga.

Reaksi terhadap kegagalan cinta juga boleh mendesak seseorang itu membuat keputusan untuk berkahwin. Dalam rintihan kelukaan cinta dan ingin membuktikan bahawa dirinya masih diminati, seseorang itu mungkin bertindak untuk mendirikan rumah tangga dengan individu lain yang mungkin tidak dicintai itu. Tetapi sekurang-kurangnya ia dapat menunjukkan kepada bekas kekasihnya bahawa masih ada orang lain yang mengingininya.

Perkahwinan juga mungkin dicetuskan sebagai tanda penentangan terhadap keputusan ibu-bapa yang tidak merestui pilihan jodoh anak-anak yang sudah dewasa. Mereka dengan sengaja ingin menunjukkan kematangan dan keindividuan ini dengan meneruskan rancangan untuk berkahwin, walaupun rancangan itu tidak pernah dipersetujui oleh ibu bapa. Tetapi sebagai tanda kebebasan dan kedewasaan individu berkenaan perlu membuktikan keseriusan hajatnya itu.
Ada individu yang membuat keputusan berkahwin di atas dasar kasihan terhadap pasangannya. Keadaan ini  mungkin diwujudkan oleh kecacatan atau penderitaan yang dialami oleh pasangan berkenaan. Ada semacam keinginan di hati individu berkenaan untuk berbakti dan mengorbankan tenaga, masa dan kasih sayang untuk individu yang dikasihi ini. Adakalanya perasaan kasihan ini dicetuskan oleh keinginan untuk membalas budi kepada individu yang telah menabur budi di awalan perhubungan.

Keperluan kemesraan dan seksual merupakan dorongan yang kuat untuk membantu individu membuat keputusan  berkahwin. Apatah lagi sekiranya pasangan yang akan dikahwini itu mempunyai daya tarikan fizikal yang kuat. Dengan adanya tarikan fizikal ini, individu berkenaan membayangkan kepuasan dan kebahagiaan walaupun diantara mereka berdua tidak ada persefahaman atau kasih sayang.

Akhir sekali kepuasan untuk berkahwin mungkin berpunca dari keinginan untuk mengatasi kesunyian. Diharap dengan perkahwinan ini penderitaan kesunyian dapat diatasi. Malangnya perkahwinan tidak menjamin keriangan. Individu berkenaan mungkin terus kesunyian walaupun dia sudah mempunyai pasangan dalam hidipnya. Kesunyian hanya dapat diatas apabila individu berkenaan dapat mengisi kekosongan dalam jiwanya dengan aktiviti-aktiviti yang menguntungkan dan menyeronokkan. Orang lain tidak dapat melakukan ini. Hnaya individu berkenaan sahaja yang dapat melakukannya.

Asas Pemilihan Pasangan
Pelbagai factor memainkan peranan yang penting dalam pemilihan jodoh. Diantaranya ialah status sosial keluarga, keturunan, agama, paras rupa dan pangkat. Disamping itu ciri-ciri berikut membentuk kea rah pemilihan pasangan yang lebih secocok lagi.

Ciri-ciri Lelaki

Ciri-ciri wanita
Pencapaian
Kecantikan Fizikal
Kepimpinan
Keupayaan Erotik
Keupayaan Kerjaya
Keupayaan Bermesra
Keupayaan Ekonomi
Keupayaan Sosial
Keupayaan Malayan
Keupayaan Domestik
Keupayaan Intelektual
Keupayaan Mengurus
Keupayaan Memerhati
Mamahami Perhubungan
Keupayaan Waras
Manikmati Kecantikan
Keupayaan Atelektik
Keperluan Moral
Kaupayaan Berbincang
Krativiti

Faktor-faktor lain berperanan juga dalam menentukan pilihan pasangan. Di antaranya termasuklah:
1.    pandai menghibur hati,
2.    dapat mamahami hati nurani pasangan,
3.    lemah lembut dan bertimbang rasa,
4.    disiplin, cermat
5.    dan tidak sombong.
Dalam pandangan Islam, pemilihan isteri adalah berasaskan kepada empat perkara iaitu:
1.    harta,
2.    bangsa,
3.    rupa
4.    dan agama,
Tetapi keutamaan diberikan kepada yang beragama.
Manakala pemilihan suami pula dalam islam berasaskan kepada lelaki yang
1.    Bukan penzina
2.    Tidak menyimpan gundik
3.    Yang baik akhlak dan budi pekerti
4.    Yang baik pergaulan
5.    Yang tidak panas baran atau pemarah
6.    Yang bukan pencela, dan suka memukul
7.    Yang tidak selalu cemburu
8.    Yang boleh memimpin Isteri dan keluarga ke jalan yang benar
9.    Yang menghormati dan melindungi isteri.
Dengan membuat pilihan yang bijaksana, keharmonian rumahtangga dapat diasaskan.

Perkahwinan dan Kekeluargaan dalam Islam untuk kursus perkahwinan dan kekeluargaan Islam menurut pandangan Islam, Jabatan Agama Johor (1990).